สมาร์ทเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สั่งงานเซอร์กิตเบรกเกอร์ผ่านรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิดหรือปิด ตรวจสอบ และรวบรวมสถานะการใช้งานของวงจรและอุปกรณ์โหลด สมาร์ทเซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถป้อนกลับและบันทึกสถานะข้อมูลของวงจรและอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์

เรายังเรียกมันว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ Internet of Things หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ควบคุมระยะไกล สามารถใช้หลายโปรโตคอลสำหรับการควบคุมระยะไกล เช่น RS485, RJ45 (พอร์ตเครือข่าย), WiFi, Bluetooth, 4G/5G และโปรโตคอลอื่นๆ

สมาร์ทเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดการเบรกเกอร์วงจรผ่านรีโมทคอนโทรลเพื่อปิดและเปิด เพื่อรวบรวมและควบคุมสถานะการใช้งานของวงจรและอุปกรณ์โหลด สมาร์ทเซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถใช้โปรโตคอลมากมายสำหรับการควบคุมระยะไกล รวมถึง 4G/5G, RJ45 (พอร์ตเครือข่าย), RS485, WiFi, Bluetooth และโปรโตคอลอื่นๆ

เซอร์กิตเบรกเกอร์อัจฉริยะเรียกอีกอย่างว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ Internet of Things และเซอร์กิตเบรกเกอร์ควบคุมระยะไกล สามารถป้อนกลับและบันทึกสถานะข้อมูลของวงจรและอุปกรณ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเวลาปัจจุบัน

แสดง 1-9 16 ผล
หน้า: