กล่องกระจายสินค้าคือการประกอบเบรกเกอร์วงจร เครื่องมือวัด อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์เสริมในกล่องโลหะหรือพลาสติกแบบปิดหรือกึ่งปิดหรือพลาสติกตามข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้าเพื่อสร้างกล่องจ่ายไฟแรงดันต่ำที่ใช้กันทั่วไป

ในระหว่างการทำงานปกติ สามารถเปิดหรือปิดวงจรโดยใช้เบรกเกอร์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวและผิดปกติ วงจรจะถูกตัดหรือเตือนโดยอุปกรณ์ป้องกันภายในที่ติดตั้งไว้