หน่วยนี้ใช้ได้กับวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้า AC50Hz/60Hz, อัตราแรงดันไฟฟ้า 400V, อัตรากระแสไฟรวม 60A, เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, กระแสไฟเกิน, กระแสไฟตกค้าง หน่วยนี้ยังใช้เป็นวงจรเปลี่ยนไฟฟ้าที่ไม่บ่อยนัก
การแสดงผล