IP67 กล่องต่อสายไฟพลาสติกกันน้ำ TOM3-281913

กล่องเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบพลาสติก IP67 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากไฟฟ้ารั่วและป้องกันผู้คนจากไฟฟ้าช็อตที่เป็นอันตราย

รายละเอียด

กล่องต่อสายไฟพลาสติก ABS TOM3-281913 Details