กล่องต่อสายไฟพลาสติกกันน้ำ ABS TOM3-251513

กล่องแยกไฟฟ้าพลาสติกกันน้ำมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากไฟฟ้ารั่วและเพื่อป้องกันผู้คนจากไฟฟ้าช็อตที่เป็นอันตราย

รายละเอียด

IP67 กล่องต่อสายไฟพลาสติกกันน้ำ TOM3 Details