คอนแทค DC ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 24V 12V 36V 48V

TOC2-D-32D คอนแทคเตอร์ DC ระบบสุริยะเหมาะสำหรับใช้ในวงจรโหลด DC-3/380V ที่มีแรงดันไฟฟ้า 660V DC 50Hz หรือ 60Hz และกระแสไฟ 9-95A

รายละเอียด