คอนแทคเตอร์แบบโมดูลาร์มีหน้าที่เหมือนกับคอนแทคเตอร์แบบเดิม มันเปิดหรือปิดวงจรของส่วนสัมผัสหลักผ่านคอยล์ควบคุม และส่งสัญญาณสถานะการใช้งานของโหลดผ่านหน้าสัมผัสเสริม แต่มันแตกต่างกับคอนแทคเตอร์แบบเดิมๆ มันมีหน่วยโมดูลาร์ที่เล็กกว่า (9 มม./หน่วย), 1P คือ 18 มม., 2P คือ 36 มม., 3P คือ 54 มม., 4P คือ 72 มม. ช่วงปัจจุบันตั้งแต่ 1A ถึง 100A สามารถใช้ได้กับ อุปกรณ์ป้องกันรางขนาดโมดูลาร์อื่น ๆ การใช้พื้นที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่หลากหลาย

แสดง 1-9 23 ผล
หน้า: