คอนแทคเตอร์เป็นอุปกรณ์สวิตชิ่งอัตโนมัติที่ใช้เชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อวงจรหลัก AC และ DC พร้อมโหลดหรือวงจรควบคุมความจุสูง วัตถุควบคุมหลักคือมอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังใช้สำหรับโหลดไฟฟ้าอื่นๆ เช่น เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เป็นต้น

คอนแทคเตอร์ไม่เพียงแต่สามารถเปิดและปิดวงจรเท่านั้น แต่ยังมีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟต่ำอีกด้วย คอนแทคเตอร์มีความสามารถในการควบคุมขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับการใช้งานบ่อยครั้งและการควบคุมระยะไกล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบควบคุมอัตโนมัติ