โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB) สำหรับช็อตสั้น มีฟังก์ชั่นการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร การป้องกันการโอเวอร์โหลด และวงจรสวิตชิ่ง โดยทั่วไปมีการป้องกันการรั่วไหล เราเรียกมันว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์กรณีแม่พิมพ์รั่ว

ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการจ่ายไฟที่ขั้วและสามารถรับน้ำหนักได้โดยตรง กระแสไฟที่กำหนดสูงสุดต้องไม่เกิน 1600A ฟังก์ชันนี้ค่อนข้างง่าย โดยมีการสะดุดด้วยแม่เหล็กความร้อน การสะดุดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า การสะดุดของแรงดันไฟตก การสะดุดการทำงานผิดปกติ การเตือน และฟังก์ชันอื่นๆ โดยมีหน้าสัมผัสเสริมหลายกลุ่ม