เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC ขนาดเล็ก (MCB) สามารถมีฟังก์ชั่นการป้องกันเช่นเดียวกับ AC MCB โดยส่วนใหญ่จะปกป้องอุปกรณ์จากการโอเวอร์โหลดและการป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า แต่ DC MCB ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับระบบ DC เช่น ระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ แหล่งจ่ายไฟสลับ DC ความถี่สูง ระบบป้องกันกระแสตรงแบบใหม่ เช่น ระบบพลังงาน ซึ่งติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสตรงอื่นๆ เป็นสวิตช์หลักสำหรับวงจรหลักหรือวงจรสาขา

วิธีการเลือก DC MCB?

แรงดันไฟฟ้าที่เลือกได้คือ DC 24V ถึง 1000V และ 1500V และกระแสไฟอยู่ที่ 1A ถึง 125A โปรดเลือก DC MCB ที่เหมาะสมตามแอปพลิเคชัน

แสดง 1-9 10 ผล
หน้า: