TONGOU จัดหาอุปกรณ์กระจายสินค้าคุณภาพสูง อุปกรณ์จ่ายไฟใช้สำหรับวัดและควบคุมอุปกรณ์จ่ายไฟ ประกอบด้วยบัสบาร์ สวิตช์เกียร์ อุปกรณ์ป้องกัน เครื่องมือวัด และอุปกรณ์อื่น ๆ

เค้าโครงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการทำงานปกติของระบบไฟฟ้า อำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษา และไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์โดยรอบ อุปกรณ์จำหน่ายควรตั้งอยู่ในโรงไฟฟ้า สถานีย่อย ฯลฯ

แสดง 1-9 129 ผล
หน้า: