อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันการติดตั้งระบบไฟฟ้า มันเชื่อมต่อกับวงจรจ่ายไฟของโหลดที่ควรป้องกันแบบขนาน SPD เรียกอีกอย่างว่าอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

หากกระแสไฟกระชากหรือแรงดันไฟเกิดขึ้นอย่างกะทันหันในวงจรไฟฟ้าหรือวงจรสื่อสารเนื่องจากการรบกวนจากภายนอก อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจะทำการปัดกระแสไฟในระยะเวลาอันสั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของไฟกระชากไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ใน ระบบวงจร

แสดง 1-9 13 ผล
หน้า: