โฟโตโวลตาอิก (PV) หรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ฟิวส์วัตถุประสงค์เฉพาะที่เรียกว่าฟิวส์แสงอาทิตย์ PV Fuse, Solar PV Fuse, Fusible PV Fuses และ Solar Panel Fuse เป็นคำศัพท์ทั้งหมดที่ใช้อธิบายฟิวส์ที่ใช้ในระบบเหล่านี้ ขนาดฟิวส์แผงโซลาร์เซลล์กำหนดโดยช่วงกว้างของแรงดันไฟฟ้า พิกัด และพิกัดแอมแปร์

Midget Fuse มีขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 32 แอมป์ และทำงานระหว่าง 600 ถึง 1500 VDC Class R, Fuse, ขนาดทำงานระหว่าง 20 ถึง 400 แอมป์ที่ 600 VDC ฟิวส์คลาส J มีช่วงแรงดันไฟฟ้า 600 ถึง 1000 VDC และช่วงกระแสไฟ 70 ถึง 600 แอมป์ PV Fuse ที่มี NH หรือ Square Body type มีอยู่ในเรตติ้ง 1000, 1250 และ 1500 VDC