เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC MCCB เป็นอุปกรณ์ที่น่าทึ่งที่ใช้ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และเหมาะที่จะเปลี่ยนระบบสุริยะของคุณให้เป็นระบบไฟฟ้าแรงสูง กระแสป้องกันเริ่มต้นที่ 63A ถึง 630A และแม้แต่บางส่วนก็สามารถเข้าถึง 1200A และยินดีต้อนรับยุคของเทคโนโลยีพลังงานใหม่ อย่างมีสไตล์

ในอีกทางหนึ่ง เบรกเกอร์ DC MCCB มีอุปกรณ์เสริมมากมายที่ทำให้งานและฟังก์ชันทั้งหมดเป็นไปได้ เช่น ตัวปลด shunt อันทรงพลัง สวิตช์เสริม และสวิตช์สัญญาณเตือนในกรณีฉุกเฉิน

การแสดงผล