TORD6B-63 เครื่องตัดกระแสไฟตกค้าง 2 ขั้ว RCCB

เลือกประเภท RCCB Type B ที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้และ/หรือไฟฟ้าช็อตโดยการตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ

หมวดหมู่: ,

รายละเอียด