TOB01-32 240V 6 แอมป์ RCBO เครื่องตัดกระแสไฟตกค้าง

6 แอมป์ RCBO เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันการรั่วไหลที่เหมาะสำหรับแรงดันไฟพิกัด 240V และกระแสไฟพิกัด 6Amp เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ประเภท:
  • 5 รับประกันปี

รายละเอียด