โดยทั่วไปแล้วกล่องรวมสัญญาณแบบกันน้ำจะใช้สำหรับการจ่ายพลังงาน การแบ่งและการควบคุมวงจรภายนอก ด้วยระดับการกันน้ำและกันฝุ่นที่แตกต่างกัน รวมถึงขนาดพื้นที่ที่แตกต่างกัน วงจรภายในสามารถยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า และสามารถนำไปใช้กับฉากกลางแจ้งได้หลายแบบ

เช่นไฟถนนกลางแจ้ง การตรวจสอบกลางแจ้ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แท่นชาร์จกลางแจ้ง การฉีดพ่นในสวน และระบบวงจรอัจฉริยะกลางแจ้งบางระบบ ตามข้อกำหนดการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ความต้องการวัสดุสำหรับภายนอกกล่องรวมสัญญาณจะแตกต่างกัน เรามีกล่องรวมสัญญาณกันน้ำแบบพลาสติกและกล่องแยกกันน้ำแบบอลูมิเนียม

แสดง 1-9 22 ผล
หน้า: